Mitä tekee interim-työntekijä?

Jaa artikkeli:

Mitä tekee interim-työntekijä?

Oletko huomannut jonkin henkilön tehtävänimikkeessä sanan interim ja miettinyt, mitä se tarkoittaa? Lyhyesti kuvattuna tällä tarkoitetaan väliaikaista tai tilapäistä työntekijää. Käsite toimii työelämässä melko uutena ja laveana käsitteenä, mutta on käytäntönä havaintojeni mukaan kovasti yleistymässä. Työskentely interim-työntekijänä voi olla esimerkiksi asiantuntijan, päällikön tai jopa johtajan työtä, josta on sovittu määräajaksi. Työ voi olla myös koko- tai osa-aikaista. Parasta tässä mallissa on se, että työntekijä saadaan suorittamaan tehtävää juuri silloin, kun tarve. Ja juuri siksi aikaa, kun tarve.

Mihin tarpeeseen interim sopii?

Tarve voi syntyä siitä, että tehtävän varsinainen haltija jää joksikin aikaa pois tehtävästä. Voidaankin hyvin puhua tutulla termillä sijaistamisesta tai tilapäisestä korvaamisesta. Toisaalta tarve voi syntyä myös siitä, että varsinaista tehtävää ei vielä ole yrityksessä olemassakaan, eikä sen tarpeesta tai tarpeen laajuudesta tai pysyvyydestä ole kenelläkään vielä varmaa näkemystä. Itse esimerkiksi  työskentelen eräässä yrityksessä viisi työpäivää kuukaudessa, koska asiakasyritykseni on arvioinut, että se riittää heille henkilöstöasioiden kehittämiseen tässä kohtaa yrityksen kehityskaarta.

Interim-palvelut ovat kasvava toimiala. Se on yritykselle turvallinen tapa laajentaa tai korvata tilapäisesti omaa osaamistaan ja uusi henkilö tuo aina uudenlaista ajattelutapaa vallitsevaan yrityskulttuuriin.  Asiakasyrityksen ja minun yritykseni yhteinen  toimintamalli perustuu kvartaalisuunnitteluun. Sovimme hyvissä ajoin seuraavan tulevan kolmen kuukauden päätekemiset – ja totta kai, tilaa jätetään aina yllättäville, nopeasti hoidettaville töille. Tämä malli yhdistää odotuksemme ja mahdollistaa arvioinnin siitä, miten työssä on onnistuttu ja onko tehty oikeita asioita.

Toimialalle tulee koko ajan lisää yrityksiä ja esimerkiksi rekrytointi- ja HR-palveluja tarjoavat yritykset laajentavat toimialojaan tähän suuntaan. Riippuen toimialasta, tehtävän vaativuudesta ja asiantuntijuudesta, saatavilla olevat palvelut vaihtelevat vielä melkoisesti. Tarjolla on, ainakin toistaiseksi, eniten liiketoiminnan esihenkilötyöhön, henkilöstöhallintoon ja taloushallintoon liittyviä palveluita. ICT-alan toimijat ja suunnittelutoimistot ovat itse asiassa tehneet vastaavaa jo pitkään, mutta heillä on ehkä enemmän vallalla tapa tarkastella tarpeita ja tehtäviä projekteina.

Hyvä HR Oy tarjoaa interim-palveluita

Hyvä HR Oy on tätä tarvetta täyttämään perustettu yritys. Oma liikeideani perustuu liiketoiminnan strategiseen ja operatiiviseen osaamiseen sekä henkilöstöhallinnon laajaan kenttään. Kaikkein lähimpänä minun intohimoni on tehdä uutta, kehittää. Pienesti tai isosti. Tämä näkyykin mm. siinä, että pyrin auttamaan asiakkaitani uusien asioiden luomisessa ja käytäntöön ottamisessa, liittyivät ne sitten johtamisjärjestelmän ja kokouskäytänteiden (vuosikellojen) suunnitteluun ja käyttöönottoon tai esimerkiksi perehdyttämisen mallintamiseen. Oma vahvuuteni on myös pienten valmennusten, sparrausten ja työpajojen järjestäminen työympäristössä. Tämä tahtoo olla toimintamalli, johon ainakaan pk-sektorin omalla organisaatiolla ei tahdo löytyä aikaa eikä aina osaamistakaan.

Jos siis olet yrittäjä, jonka miettii kasvuaan ja rekrytointitarpeitaan, interim-malli voi olla sinulle sopiva tapa laajentaa organisaatiotasi tilapäisesti tai osa-aikaisesti. Kun näet, millaisiin tarpeisiin kasvu ja yrityksesi kehitys sinut johtaa, voit aina harkita pysyvämpää ratkaisua. Itselleni interim-työ on todella mieluinen vaihtoehto hyödyntää osaamistani erilaisten ihmisten parissa ja oppia uusilta toimialoilta koko ajan lisää!

Oivalluksia joululahjaksi!

Jos tavaralahjat tuntuvat jo käytetyiltä, anna läheisellesi lahjaksi voimaannuttavaa omaa aikaa!

Coaching on menetelmä, jossa tuetaan henkilön omia näkökulmia ja vahvuuksia siten, että suunnitelmat siirtyvät tavoitteelliseksi toiminnaksi.

Coaching sopii lähes kaikille, jotka haluavat aloittaa, lopettaa tai muuttaa jotain, joka tavalla tai toisella parantaa heidän hyvinvointiaan. Voimme käsitellä esimerkiksi työssä kehittymistä, opiskeluissa edistymistä, urasuunnitelmia, työssä suoriutumista, hyvinvointia tai itsensä johtamista erilaisista näkökulmista (esim. ajanhallinta, työn kuormitus jne).

Joulun kunniaksi saat yksityishenkilön Coachingin lahjahintaan! Vaihtoehtoisesti 3 x 60 minuutin tai 4 X 45 minuutin keskustelutuokiot lahjahintaan 360 euroa (norm. 450 euroa). Tarjous voimassa 24.12.2023 saakka. Toteutustapana Teams.

Isänpäivätarjous!

Miten muistaa isää?

Jos tavaralahjat tuntuvat jo käytetyiltä, anna isälle voimaannuttavaa omaa aikaa!

Coaching on menetelmä, jossa tuetaan henkilön omia näkökulmia ja vahvuuksia siten, että suunnitelmat siirtyvät tavoitteelliseksi toiminnaksi.

Coaching sopii lähes kaikille, jotka haluavat lisätä hyvinvointiaan ja tyytyväisyyttään. Coachattava asettaa itse tavoitteen keskusteluille, jotka voivat esimerkiksi tukea kehittymistä, uravalintoja, työssä suoriutumista, hyvinvointia tai itsensä johtamista erilaisista näkökulmista (esim. ajanhallinta, työn kuormitus jne).

Tarjoan isänpäivälahjaksi Coachingia yksityishenkilölle. Vaihtoehtoisesti 3 x 60 minuutin tai 4 X 45 minuutin keskustelutuokiot lahjahintaan 360 euroa (norm. 450 euroa). Tarjous voimassa 10.11.2023 saakka. Toteutustapana Teams.