Oletko tullut pohtineeksi, millaisen joukon muodostavat tärkeimmät työntekijäsi? Ne, joita voisi luonnehtia avainhenkilöiksi.  Wikipedia määrittelee avainhenkilön organisaation arvostamaksi henkilöksi, jonka työpanoksella on erityinen merkitys myös tulokselle. Auttaako tämä sinua listaamaan heidät?   

 

Avainhenkilöä kuvataan tyypillisesti vaikeasti korvattavaksi henkilöksi. Tässä onkin se juju, miksi pelkkien avainroolien tunnistaminen ei riitä, sillä nämä ihmiset tuottavat yrityksen kannalta jotakin vaikeasti korvattavaa ja arvokasta. Tällaisen ihmisen menettäminen synnyttää helposti osaamisvajeen ja vaikuttaa pahimmillaan suoraan yrityksen liikevaihtoon, ollen pahimmillaan jopa riski yrityksen toimintaedellytyksille.

 

Tämän päivän johtajuus huomioi avainhenkilöt; ihmiset ja ihmislähtöisen johtamisen. Kun henkilöiden onnistuminen, innostuminen ja yhteiset aikaansaannokset nostetaan esiin, luodaan kilpailuetua ja työyhteisökulttuuria, jota vastaan muiden on vaikea kilpailla. Myös itseohjautuvuus ja työryhmän oma vastuu aikaansaannoksista (yhteisöohjautuvuus) saavat tilaa ihmislähtöisessä johtamisessa.

 

Ihmiset haluavat tulla huomatuksi työyhteisöissä myös yksilöinä. Ymmärrämme hyvin, että yrityksemme tulee tuottaa lisäarvoa ja hyötyjä asiakkaalle. Sitoutumisen kannalta, se, että työ tuottaa tekijälleen merkitystä tai arvoa on aivan ratkaisevaa. Miksi emme siis ajattelisi henkilöstöä samalla tavoin, vaikkapa sisäisenä asiakkaana? Motivoitunut ihminen sitoutuu.

 

Yksi avainhenkilöiden pitovoimaa vahvistava menetelmä voisi olla tilan antaminen tunnetaitojen, vuorovaikutuksen kehittämiselle ja yksilölliselle kehittymiselle. Yrityksellä on omat tavoitteensa, jotka saavutetaan avainhenkilöiden vahvalla motivaatiolla ja osaamisella. Miksi ihmeessä et vahvistaisi tätä?

 

Tunne- ja vuorovaikutustaidot ovat, ei tulevaisuuden, vaan tämän päivän tärkein voimavara henkilöstössä. Kun tätä osaamista vahvistetaan, avainhenkilöt ”yleistyvät” ja organisaation haavoittuvuus pienenee muutostilanteissa. Lisäksi henkilöstöpysyvyys paranee ja itse liiketoiminta saa ilmatilaa kasvuun ja kehittymiseen.  

Jos voin olla avuksi tai haluat keskustella lisää: www.hyvahr.fi/yhteydenotto

Oivalluksia joululahjaksi!

Jos tavaralahjat tuntuvat jo käytetyiltä, anna läheisellesi lahjaksi voimaannuttavaa omaa aikaa!

Coaching on menetelmä, jossa tuetaan henkilön omia näkökulmia ja vahvuuksia siten, että suunnitelmat siirtyvät tavoitteelliseksi toiminnaksi.

Coaching sopii lähes kaikille, jotka haluavat aloittaa, lopettaa tai muuttaa jotain, joka tavalla tai toisella parantaa heidän hyvinvointiaan. Voimme käsitellä esimerkiksi työssä kehittymistä, opiskeluissa edistymistä, urasuunnitelmia, työssä suoriutumista, hyvinvointia tai itsensä johtamista erilaisista näkökulmista (esim. ajanhallinta, työn kuormitus jne).

Joulun kunniaksi saat yksityishenkilön Coachingin lahjahintaan! Vaihtoehtoisesti 3 x 60 minuutin tai 4 X 45 minuutin keskustelutuokiot lahjahintaan 360 euroa (norm. 450 euroa). Tarjous voimassa 24.12.2023 saakka. Toteutustapana Teams.

Isänpäivätarjous!

Miten muistaa isää?

Jos tavaralahjat tuntuvat jo käytetyiltä, anna isälle voimaannuttavaa omaa aikaa!

Coaching on menetelmä, jossa tuetaan henkilön omia näkökulmia ja vahvuuksia siten, että suunnitelmat siirtyvät tavoitteelliseksi toiminnaksi.

Coaching sopii lähes kaikille, jotka haluavat lisätä hyvinvointiaan ja tyytyväisyyttään. Coachattava asettaa itse tavoitteen keskusteluille, jotka voivat esimerkiksi tukea kehittymistä, uravalintoja, työssä suoriutumista, hyvinvointia tai itsensä johtamista erilaisista näkökulmista (esim. ajanhallinta, työn kuormitus jne).

Tarjoan isänpäivälahjaksi Coachingia yksityishenkilölle. Vaihtoehtoisesti 3 x 60 minuutin tai 4 X 45 minuutin keskustelutuokiot lahjahintaan 360 euroa (norm. 450 euroa). Tarjous voimassa 10.11.2023 saakka. Toteutustapana Teams.