Mitä on henkilöstöjohtaminen?

Jaa artikkeli:

Mitä on henkilöstöjohtaminen?

Henkilöstöjohtamista, eli HR:ää voidaan palastella ja luokitella monella tapaa. Kaiken kaikkiaan kyse on kaikista niistä toimista, joita yrityksessä tehdään liittyen työn ja ihmisten johtamiseen. Henkilöstöjohtamisen pitäisi olla tietoista tekemistä ja suunniteltua toimintaa. Esihenkilön tulisi ymmärtää, mitä henkilöstön johtamisella tavoitellaan ja miten se tukee yrityksen olemassaoloa.

Ihmiset voimavarana

Koska yritys ei ilman ihmisiä voi toimia, on henkilöstö se resurssi, joka mahdollistaa yrityksesi tavoitteiden toteutumisen ja toteuttamisen.

Työelämäsuhteet

Työelämäsuhteet ovat kaikkea sitä, mitä kuuluu tehdä. Työnantajan vastuut ja velvollisuudet lain ja työehtosopimusten mukaan, mutta myös kaikki epävirallinen ja vapaamuotoinen yhteistyö henkilöstön kanssa.

Johtajuus tai esihenkilötyö

Jokaisella työsuhteessa olevalla henkilöllä on esihenkilö, joka toteuttaa henkilöstöjohtamista käytännössä muun johtamisen yhteydessä.

Yrityksen koko vaikuttaa HR:n olemassaoloon

Mitä pienempi yritys, sitä vaatimattomammin henkilöstön johtaminen näkyy. Isommassa yrityksessä HR:n mukanaolo antaa näyttävämmät puitteet ja antaa mahdollisuuden keskittyä johtamiseen. HR toiminto auttaa esihenkilöitä valmiimmilla ratkaisuilla ja hoitaa myös itsenäisiä asioita. Usein HR:n henkilöt vastaavat myös yrityksen sisäisestä viestinnästä.

Kun HR:ää ei ole, toiminnat ovat hajautuneet eri henkilöille yrityksessä. Silloin on mahdollista, että yrityksessä tehdään asioita monella eri tapaa ja osa asioista saattaa jäädä jopa tekemättä.

Vaikka HR:ää ei yritykseen pysyvästi tulisikaan, voidaan tunnistettuja tehtäviä teettää ulkopuolisena palveluna. Tyypillisesti esim. rekrytointi-, valmennus- tai palveluita ostetaan yritykseen ulkoa.

Kaikissa yrityksissä kuitenkin tehdään HR:ää

Yleensä kokoluokasta huolimatta työsuhteen elinkaareen liittyvät välttämättömät toimet saadaan hoidettua, mutta henkilöstön kehittämiseen liittyvät toimet jäävät tyypillisesti vähimmälle huomiolle. Usein jää mallintamatta hyviä ajatuksia esimerkiksi perehdytyksestä, kehityskeskusteluista, palautekyselyistä ja toiminnan kehittämisestä yhdessä. Myös henkilöstön osallistamiseen tuntuu olevan aina liian vähän aikaa.

Yrityksellesi on valtava merkitys sillä, että käytössä on osaavaa, motivoitunutta ja sitoutunutta henkilöstöä, jotka saavat aikaan sen, mitä yritys perustehtävänään tavoittelee. Juuri henkilöstön kehittämiseen liittyvillä toimilla päästään kehittämään niitä toiminnan palasia, jotka lisäväät henkilöstön onnistumisia, turvallisuutta ja työtyytyväisyyttä.

Tyytyväinen työntekijä on myös hyvä suosittelija, kun tarvitsette uusia henkilöitä. Kaikki yrityksen arjessa tapahtuvat seikat luovat yhdessä yrityskulttuuria ja sitä yrityskuvaa, mikä näkyy yrityksestä ulospäin.

Oivalluksia joululahjaksi!

Jos tavaralahjat tuntuvat jo käytetyiltä, anna läheisellesi lahjaksi voimaannuttavaa omaa aikaa!

Coaching on menetelmä, jossa tuetaan henkilön omia näkökulmia ja vahvuuksia siten, että suunnitelmat siirtyvät tavoitteelliseksi toiminnaksi.

Coaching sopii lähes kaikille, jotka haluavat aloittaa, lopettaa tai muuttaa jotain, joka tavalla tai toisella parantaa heidän hyvinvointiaan. Voimme käsitellä esimerkiksi työssä kehittymistä, opiskeluissa edistymistä, urasuunnitelmia, työssä suoriutumista, hyvinvointia tai itsensä johtamista erilaisista näkökulmista (esim. ajanhallinta, työn kuormitus jne).

Joulun kunniaksi saat yksityishenkilön Coachingin lahjahintaan! Vaihtoehtoisesti 3 x 60 minuutin tai 4 X 45 minuutin keskustelutuokiot lahjahintaan 360 euroa (norm. 450 euroa). Tarjous voimassa 24.12.2023 saakka. Toteutustapana Teams.

Isänpäivätarjous!

Miten muistaa isää?

Jos tavaralahjat tuntuvat jo käytetyiltä, anna isälle voimaannuttavaa omaa aikaa!

Coaching on menetelmä, jossa tuetaan henkilön omia näkökulmia ja vahvuuksia siten, että suunnitelmat siirtyvät tavoitteelliseksi toiminnaksi.

Coaching sopii lähes kaikille, jotka haluavat lisätä hyvinvointiaan ja tyytyväisyyttään. Coachattava asettaa itse tavoitteen keskusteluille, jotka voivat esimerkiksi tukea kehittymistä, uravalintoja, työssä suoriutumista, hyvinvointia tai itsensä johtamista erilaisista näkökulmista (esim. ajanhallinta, työn kuormitus jne).

Tarjoan isänpäivälahjaksi Coachingia yksityishenkilölle. Vaihtoehtoisesti 3 x 60 minuutin tai 4 X 45 minuutin keskustelutuokiot lahjahintaan 360 euroa (norm. 450 euroa). Tarjous voimassa 10.11.2023 saakka. Toteutustapana Teams.