Hyvä HR

Mitä Hyvä HR tekee?

Hyvä HR mahdollistaa apukädet henkilöstöhallinnon ja henkilöstön kehittämisen tarpeiden tunnistamiseen, toteuttamiseen ja johtamiseen yrityksille, joilla ei vielä ole omaa henkilöstöhallinnon toimintoa tai joiden henkilöstöhallinnon palvelut ovat jäämässä liian pieniksi.

 

VISIOMME: Hyvä HR haluaa olla ensisijainen, suositeltu ja osaavaksi tunnistettu palvelujen tuottaja kumppaniasiakkailleen. Hyvä HRn tuottamien palvelujen hyödyt näkyvät asiakkaan liiketoiminnan mittareissa. 

Henkilöstöön liittyvät ennakoidut ja spontaanit tarpeet tarvitsevat lähes aina jonkun ihmisen työpanosta asian edistämiseen ja muiden mukaan ottamiseen. Jos yrityksessä ei ole vielä omaa henkilöstöhallinnon resurssia tai toiminnassa tarvitaan uudenlaista osaamista tai apukäsiä, tulen avuksenne.

Joskus voi olla niin, että tunnistatte yksittäisen henkilöstöhallintoon liittyvän tarpeen, johon tarvitaan apua. Olisi esimerkiksi tarve tehdä henkilöstöedut näkyväksi, laatia henkilöstökysely, pohtia palkitsemisen kokonaisuutta, arvioida organisaation rakennetta, luoda kehityskeskustelun malli tai rakentaa perehdyttämisen prosessi yritykseen. Luon yhdessä kanssanne näköisenne prosessit ja aineistot sekä huolehdin prosessin perehdyttämisen organisaatioon.

Toisaalta yritysesi on kasvanut ja henkilöstön määrä on lisääntynyt sellaiseen kokoluokkaan, että erilaiset lakisääteiset suunnitelmat tulee olla kirjattuna. Tarkistan olemassa olevat suunnitelmat ajan tasalle ja laadin puuttuvat dokumentit. Huolehdin samalla tiedottamisen henkilöstölle ja ohjeet esimiehille suunnitelmien toteutumista varten. Siirrän tarvittaessa asian organisaatioonne hoidettavaksi tai hoidan sovitusti päivittämisen jatkossakin.

Kun olette lähellä tarvetta organisoida henkilöstöhallintoa yritykseenne, voin olla se edeltävä askel, jolloin otan HR- kokonaisuuden haltuun, luon haluamanne toimintamallit ja autan tarvittavien järjestelmien käyttöönotossa.

Koska vuorovaikutus ja henkilöstön tunteminen ovat onnistumisen avain henkilöstö- ja yrityskulttuurin ylläpidossa ja kehittämisessä, työskentelen mielelläni työyhteisössänne henkilöstön parissa. Haastattelen, keskustelen tai valmennan ja osallistun yrityksenne arkeen sovituilta osin. Kotitoimistollani taas luon tarvittavia aineistoja ja dokumentaatiota. Myös sähköiset vuorovaikutusvälineet toimivat mainiosti yhteistyössämme.

Palveluista voidaan sopia joko

Miksi Hyvä HR kumppaniksi?

Yrityksen menestys tulee hyvinvoivasta työyhteisöstä ja osaavista henkilöistä! Hyvä HR innostaa ja auttaa sinua onnistumaan! Hyvä HR on yhden henkilön, minun yritykseni. Minulla on kyky etsiä ja löytää vaihtoehtoja, tehdä valintoja ja päätöksiä sekä näyttää suuntaa. Osaan johtaa, suunnitella ja delegoida, mutta teen mielelläni myös arjen asioita ”kädet savessa”. Haluan vaikuttaa ihmisiin, mutta nautin eniten siitä, että voin auttaa muita onnistumaan. Tuen yritystäsi toimenpiteissä, jotka auttavat asetetun tavoitteen saavuttamisessa.

Ammattitaitoni perustuu palveluosaamiseen ja pitkään työkokemukseen johtamisen parissa; tehtävistä esihenkilönä ja liiketoiminnan kehittäjänä, johtoryhmätyöskentelystä, itsenäisestä työskentelystä erilaisten valmennusten ja konsultointien parissa sekä kokemuksesta henkilöstöasiantuntijana. Pitkä ura on antanut käytännön toteuttamisen valmiudet; kokemusta ja ymmärrystä niin haastavista työsuhdeasioista, muutoksen johtamisesta kuin huippuhetkistä ja onnistumisten jakamisesta henkilöstön kanssa. Työn ohessa minulla on ollut mahdollisuus laaja-alaisen, jatkuvaan uudistumiseen ja kouluttautumiseen. Koulutukset ovat liittyneet erityisesti henkilöiden johtamiseen.

Minulle henkilöstö ja työkaverit merkitsevät asiakkuutta. He ovat asiakkaani ja tyytyväisyys syntyy kohtaamisissa. Olen saanut elää ihmisten kanssa iloja ja suruja. Olemme käyneet yhdessä läpi hyvinkin haasteellisista työsuhteen elinkaaren vaiheita ja toisaalta upeita onnistumisia ja urakehityksiä. Parhaimmat palautteet omasta työstäni ovat liittyneet juuri siihen, kun olen rohkaissut ihmisiä kouluttautumaan, haastamaan itseään ja asettamaan tavoitteet riittävän korkealle. Lisäksi hienoa palautetta on ollut kuulla, että olen ollut juuri se henkilö työyhteisössä, jolla on ollut tilannetajua käyttää aikaa toisen kannalta arvokkaisiin asioihin ja olla läsnä juuri tarvittavalla hetkellä.

Valmennuksellisia taitoja olen päässyt kerryttämään sekä työsuhteisen työelämäni isojen strategisten muutosten projekteissa ja kehittämistyössä että valmennuskonsulttina toimiessani. Hyödynnän Coachingin menetelmiä työssäni.

Niin ja yrittäjän arkeen olen kasvanut aivan lapsesta saakka.

Riitta Yliviikari

Henkilöstöjohtamisen asiantuntija

Minulla on kyky etsiä ja löytää vaihtoehtoja, tehdä valintoja ja päätöksiä sekä näyttää suuntaa. Osaan johtaa, suunnitella ja delegoida, mutta teen mielelläni myös arjen asioita ”kädet savessa”.

Haluan vaikuttaa ihmisiin, mutta nautin eniten siitä, että voin auttaa muita onnistumaan. Tuen yritystäsi toimenpiteissä, jotka auttavat asetetun tavoitteen saavuttamisessa.

Oivalluksia joululahjaksi!

Jos tavaralahjat tuntuvat jo käytetyiltä, anna läheisellesi lahjaksi voimaannuttavaa omaa aikaa!

Coaching on menetelmä, jossa tuetaan henkilön omia näkökulmia ja vahvuuksia siten, että suunnitelmat siirtyvät tavoitteelliseksi toiminnaksi.

Coaching sopii lähes kaikille, jotka haluavat aloittaa, lopettaa tai muuttaa jotain, joka tavalla tai toisella parantaa heidän hyvinvointiaan. Voimme käsitellä esimerkiksi työssä kehittymistä, opiskeluissa edistymistä, urasuunnitelmia, työssä suoriutumista, hyvinvointia tai itsensä johtamista erilaisista näkökulmista (esim. ajanhallinta, työn kuormitus jne).

Joulun kunniaksi saat yksityishenkilön Coachingin lahjahintaan! Vaihtoehtoisesti 3 x 60 minuutin tai 4 X 45 minuutin keskustelutuokiot lahjahintaan 360 euroa (norm. 450 euroa). Tarjous voimassa 24.12.2023 saakka. Toteutustapana Teams.

Isänpäivätarjous!

Miten muistaa isää?

Jos tavaralahjat tuntuvat jo käytetyiltä, anna isälle voimaannuttavaa omaa aikaa!

Coaching on menetelmä, jossa tuetaan henkilön omia näkökulmia ja vahvuuksia siten, että suunnitelmat siirtyvät tavoitteelliseksi toiminnaksi.

Coaching sopii lähes kaikille, jotka haluavat lisätä hyvinvointiaan ja tyytyväisyyttään. Coachattava asettaa itse tavoitteen keskusteluille, jotka voivat esimerkiksi tukea kehittymistä, uravalintoja, työssä suoriutumista, hyvinvointia tai itsensä johtamista erilaisista näkökulmista (esim. ajanhallinta, työn kuormitus jne).

Tarjoan isänpäivälahjaksi Coachingia yksityishenkilölle. Vaihtoehtoisesti 3 x 60 minuutin tai 4 X 45 minuutin keskustelutuokiot lahjahintaan 360 euroa (norm. 450 euroa). Tarjous voimassa 10.11.2023 saakka. Toteutustapana Teams.